INFO

My BlogsViệt.Net

- Never frown, even when you are sad
- Because you never know who is falling in love with your smile.
- Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn♥
- Vì không bao giờ bạn biết được, có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.

Info

Cảm xúc thật. Và Tình Yêu Anh Dành Cho Em Cũng Thật